Betonilattian kuivumisaika

Tuntuu olevan paljon erilaisia käsityksiä tuosta laatan kuivumisesta. Jotkut sanovat, että 10cm laattaa joutuu . Lämpötilan noustessa 10°C:sta 30°C:een, betonin kuivumisaika voi lyhentyä jopa puolella. Useimmissa tapauksissa betonirakenteen riittävän nopea . Betonilattian kuivumista voidaan nopeuttaa esim. Kun betonin kuivuminen on tärkeää työmaan aikataulussa . Muuten, betonin kovettuminen ja kuivuminen ovat kaksi eri asiaa. Kun betoni kuivuu niin lujuuden kehitys lakkaa (siis kovettuminen).

Sain juuri äskettäin käsiini betonivalujemme kosteudenmittauspöytäkirjan ja hieman kummastelen mittaustuloksia. Betonin kovettuminen alkaa aina rakenteen sisältä ja siksi on varsin tärkeätä estää reaktion kuumeneminen, . Betonin liian varhainen kuivuminen aiheuttaa kutistumista. Massiivinen teräsbetonilaatta 2mm kuivumisaika viikkoina erilaissa olosuhteissa. Kuivumisajan arvioimiseen on yllättävän vähän keinoja yleisesti saatavilla.

Betonin kuivumisesta on kyllä materiaalia hyvinkin saatavilla, mutta . Betonin kuivuminen tarkoittaa sitä, että betonissa oleva vapaa huokosvesi poistuu. Betonin työstettävyyden takia betoniin tarvitaan vettä enemmän, 40-80 .

Tänään tasoitustöiden jälkeisen siivousurakan päätteeksi testailimme hieman betonilaatan kosteuslukemia. Lattiavalun paksuus kertoo kuivumisajan. Nyrkkisäännöllä laskettuna meidän lattia on tarpeeksi kuiva n. Betonin sisältämä kosteus voi kuitenkin aiheuttaa vaurioita betoniin kosketuksissa. Kuivumisaika-arvioiden perusteella määritetään, millaiset olosuhteet . Opinnäytetyössä tutkittiin nopeammin päällystettävän betonin käyttöä lattiava-. Kuivumisaika-arviot on toteutettu Suomen Betoniyhdistys ry:n ohjelmalla.

Lämpötilan kasvaessa + asteesta + asteeseen, betonin kuivumisaika . Vanha määritelmä betonin kuivumisnopeudelle oli karkeasti noin cm per viikko. Betonilattioiden kosteudenhallintajärjestelmät. Pinnoitteen kuivumisaika voi vaihdella riippuen betonin kunnosta lämpötilasta. Raja-arvot vaikuttavat kuitenkin merkittävästi betonilattian vaadittavaan kuivumisaikaan. Betonin kuivumista ei malteta edelleenkään odottaa, vaikka kostean betonilattian haitat on tiedetty pitkään.

Syynä on liian nopea rakennustahti.