Asfalttibetoni

AB AB 1 AB ja AB 20) käytetään kulutuskerroksen materiaalina päällystetyillä liikennealueilla lukuun ottamatta kaikkein vilkkaimmin . Asfalttibetonin tyypillinen kerrospaksuus on senttimetriä. Bitumimäärä ja käytettävän kiviaineksen raekoko vaikuttavat asfalttibetonin kulutuskestävyyteen ja .

Hienojakoinen asfalttibetoni soveltuu jalkakäytäville ja muille kevytväylille sekä pihoille, joilla ei ole erityisen raskasta liikennettä. Asfalttibetoni Lemdense soveltuu vedeneristystä tarvitseviin kohteisiin, kun estetään ympäristöä ja pohjavesiä vahingoittavien aineiden joutuminen maaperään. Asfalttibetoni (AB) on yleisin, tärinättömin ja äänettömin päällystemateriaali ajoradoilla, pyöräteillä ja jalkakäytävillä.

Kuormitusta ja kulutusta kestävä asfalttibetoni (AB) on katujen, maanteiden ja pihojen yleisin kuumapäällystetyyppi.

Kulutuskerroksen paksuus määritetään . SMA kestää paremmin kuin asfalttibetoni nastarenkaiden aiheuttamaa kulutusta. Asfalttipäällysteet laatuja on useita erilaisia. Kaikkein suosituin asfalttipäällyste tyyppi on asfalttibetoni, joka on kestävä, kantava, ja edullinen valinta. Selaa vuosien mukaanSelaa vuosien mukaan; 19001900; 19301930; Ikobetoni (Kylmä asfalttibetoni), Helsinki 01.

Ikobetoni (Kylmä asfalttibetoni), . Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään pehmeiden asfalttibetonien ryhmään kuuluvien teille ja kaduille, lentokentille ja muille . Asfalttibetoni-lattiarakenteen korjaus. Lämpimän hallin maanvarainen alapohja.

Asfalttipäällyskerroksen asfalttibetoni. Tarkastukset ja vaatimustenmukaisuustodistus. Vahvisteverkkojen käyttö päällysteissä. Asfalttibetoni kantavassa kerroksessa (ABK).