Betonin raaka aineet

Betonin pääraaka-aineita ovat sementti, vesi ja kiviaines. Betoniin käytettäväksi soveltuu tavallinen juomavesi. Sementtirakeiden ja veden reagoiminen .

Betonin pintaa voidaan tarvittaessa suojata likaantumiselta erilaisin pintakäsittelyainein. Betonipintojen suojaamiseen käytettävät pölyn-. Betoni on valmistettaessa nestemäisessä muodossa olevaa massaa, joka raaka-aineidensa kemiallisen reaktion kautta kovettuu kiinteään, kivimäiseen . SementtiVälimuistissaSamankaltaisiaSementti on betonin tärkein raaka-aine ja yksi maailman käytetyimmistä rakennusaineista.

Nimi sementti tulee latinan termistä opus caementicium, jolla antiikin . Betoni on keinotekoinen kivi, jossa kovettunut sementtiliima eli sementtikivi sitoo runkoainerakeet yhteen. Betonin raaka-aineet ovat luonnollisia. Sementtiä, vettä ja kiveä saa lähes kaikkialta rajattomasti.

Betonia voidaankin tuottaa siellä missä sitä tarvitaan, jolloin . Raaka-aineita helposti saatavissa ja valmistettavissa. Yksinkertaisen betonin valmistaminen ei vaadi korkeaa ammattitaitoa. Betoni Center Oy:n käyttämät raaka-aineet ovat tarkoin valikoidut ja valvotut ajatellen ekologisuutta.

Betoni on eniten käytetty rakennusmateriaali maailmassa.

Tämän mahdollistaa raaka- aineiden hyvä saatavuus ja yksinkertainen valmistusteknologia. Betoni on eniten käytetty rakennusmateriaali maa- ilmassa. Sen raaka-aineita on hyvin saatavilla, val- mistus on yksinkertaista . Huokostetulle betonille asetettavat vaatimukset ja niiden mittausmenetelmät. Huokostimien raaka-aineet ovat molekyylejä, joille luonteenomaista ovat.

Pakkasenkestävän betonin valmistuksessa huokostaminen on olennaisen tärkeää. Kuhunkin käyttötarkoitukseen ja muihin betonin raaka-aineisiin soveltuvan . NitCal on raaka-aine, joka vastaa nykypäivän ympäristöystävällisyysvaatimuksia. Betonin sitoutumista kiihdyttävän seosaineen erikoisnitraatit on valmistettu . Betonin tärkein raaka-aine on kiviaines, jota on betonin tilavuudesta noin prosenttia. Keskimäärin prosenttia on vettä ja prosenttia . Betonin pääraaka-aineet ovat sementti, vesi ja runkoaineet = kiviaines (= karkein kalliomurske, hieno hiekka). Sementin raaka-aineita ovat kalkkikivi, kvartsi ja . Suomessa on opittu kierrättämään hyvin.

Maassamme kierrätetään jo prosenttia betonista eli enemmän kuin paperia kierrätetään. On myös mahdollista, että betonin uudet raaka-aineet, kuten teollisuuden sivutuotteena syntyvä masuunikuona, ovat ongelman taustalla. Sementtiä vielä selvästi hieno- jakoisempana aineena pigmentti peittää. Ensimmäisenä betonin laatua määrittävät sen raaka-aineet: vesi, sementti ja kiviaines.

Lisäksi käytetään erilaisia lisäaineita esimerkiksi . Betonikiven raaka-aineesta suurin osa on sementtiä.