Vesikaton tuuletus

Rakenteessa on yleensä korkea ja hyvin toimiva tuuletus-. Hyvin tuulettuvan katon tuuletuksen ohjeellinen mitoitus. Minulla on talossani katto, jossa kaikki sisäkatot ovat vinoja, eli villan päällä pitäisi olla 1mm .

Tässä RT-ohjekortissa esitetään vesikaton kattaminen bitumikermillä. Yläpohjan eri kerrokset ja katon tuuletus on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei kattoon kerry vesihöyryn diffuusion tai ilmavirtausten vuoksi haitallisessa . Rakennuksen yläpohjan tuuletus pitää huolta sekä katon että talon rakenteiden kunnosta. Katso mitä kaikkea yläpohjan tuuletukseen liittyy.

Katon alusrakenteiden tuuletuksen toimivuuden tarkistaminen on hyvä sisällyttää katon vuosittaiseen kuntotarkastukseen. Toinen yleinen syy on, että katon alapintaan syntyy veden kondensoitumista,. Huono yläpohjan tuuletus on käytännössä neljäs syy ja samalla se on myös . Jotta vesikatto täyttäisi sille asetetut tekniset vaatimukset, pitää kaikki.

Yläpohjassa pitää olla myös toimiva tuuletus suoraan ulkoilmaan, jotta . Mikäli katon tuuletustilasta ei saada poistoilma-aukkoja riittävän lähelle harjaa. Puurakenteisen katon tuuletus on erittäin tärkeää katon toimivuuden ja .