Uarvo määräykset

Puolilämpimän tilan rakennusosien U-arvot:. Määräykset on ilmoitettu teknisiä standardeja ja määräyksiä ja. U lämpövirran tiheyttä, joka jatkuvuustilassa läpäisee.

Puolilämpimille tiloille U-arvo -vaatimukset ovat hieman lievempiä. Ne löytyvät muun muassa Rakentamismääräyskokoelman osasta C3. Mitä pienempi U-arvo, sitä parempi lämmöneristys.

Suomen rakentamismääräyskokoelma C Ympäristöministeriö(määräykset), 2007.

Luvussa on esitetty tyypillisiä U-arvoja ja eristepaksuuksia eri rakenteille eri aikakausilta. Arvot on koostettu eri lähteistä eri . Rakennusosille esitettävät vaatimukset. Vaatimukset rakenteiden U-arvoille.

Mitä pienempi U-arvo on, sitä parempi lämmöneristys ikkunassa on. Enimmäisarvot on määritetty Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. Menetelmät ilmoitetun lämpöteknisen arvon ja lämpöteknisen.

Määräysten (RakMK Osa C .2010) mukainen eristyspaksuus. Aikaisemmissa määräysten uudistuksissa on keskitytty tiukentamaan rakenteiden U-arvovaatimuksia, mutta heinäkuussa 2012 .