Tryckimpregnerat trä giftigt

Tryckimpregnerat virke är ibland det enda alternativet om bygget ska. Men hur bra är det egentligen med tryckimpregnerat trä? Kan de rent av vara farliga för de små barnafötter som ska springa på de här brädorna .

Träskyddsbehandlat virke kan innehålla giftiga ämnen som kreosot,. I utsatta lägen kan tryckimpregnerat virke vara det enda alternativet som . Svår veta vilket forum som är rätt. Men är det på något vis farligt att ha tryckimpregnerat virke i hästbox?

Tryckimpregnerat trä är trä som behandlats med bekämpningsmedel för att motverka röta som uppkommer när virke används i fuktiga miljöer. Hej till oss som behöver leva hälsosamt länge! Bygga odlingsbänkar – Tryckimpregnerat eller. VälimuistissaSamankaltaisiaKäännä tämä sivu31. Testfakta guidar dig till alternativen till tryckimpregnerat virke.

Tukes övervakar ibruktagandet av träskyddskemikalier. För att skydda miljön och hälsan har användningen av tryckimpregnerat trä begränsats . Naturskyddsföreningen kräver; ta bort giftiga kreosotstolpar. Tryckimpregnerat trä är vanligt förekommande till fasadvirke, staket, trappor m.

Vi har fått en del frågor om tryckimpregnerat trä: Tryckimpregnerat trä.