Täydennysrakentaminen

Uusien asuinalueiden lisäksi Helsingin vanhoilla alueilla rakennetaan myös paljon. Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön . Siitä käytetään myös käsitteitä yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja eheyttäminen. Täydennysrakentaminen tulee aina osaksi olevaa, joten suunnittelua . Taloyhtiöllänne voi olla miljoonien edestä hyödyntämätöntä varallisuutta. Tämä varallisuus on täydennysrakentamisen muodossa.

Täydennysrakentaminen tuo paljon hyötyjä taloyhtiöille, kaupunginosalle ja kaupungille – unohtamatta ympäristölle ja taloudelle koituvia hyötyjä. Täydennysrakentaminen törmää kuitenkin monin paikoin nykyisten asukkaiden vastustamiseen. Puistoihin ja ulkoilualueille ei saa asukkaiden . Tuoreimmat uutiset aiheesta: Täydennysrakentaminen. Ouluun on laadittu seuraavat täydennysrakentamista koskevat selvitykset. Itärannan kaavassa kehitetään rantareittiä ja tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.

Suunnitelmista järjestetään asukastapahtuma 17. Täydennysrakentaminen Tampereella on hyvässä vauhdissa. Täydennysrakentamisesta hyötyvät sekä taloyhtiöt että kaupunki, arkkitehti . Täydennysrakentaminen on yleisesti kovin kannatettua.

Esimerkkinä olevassa Kulosaaressa sitä ei kuitenkaan halua asemakaavoittaja sallia .