Rakennuksen e luku

Rakennusten energiatodistus ja sen. Rakennuksen tai sen osan kokonaisenergiankulutus eli E-luku lasketaan energiatodis-. E-luvun laskennassa käytetään maankäyttö- ja rakennuslain nojalla . E-luku ja uudet rakennusmääräykset.

Uudet rakennusten energiatehokkuusmääräykset astuivat voimaan 1. Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta . Tämä opas käsittelee rakennuksen energiatodistuksen laadintaa ja.

E-luku määritetään rakennuksen tyypilliselle käyttötilan-. E-luku ei pyri kuvaamaan rakennuksen todellista energiankulutusta vaan se toimii tietyin säännöin määritettynä energiankäytön tunnuslukuna. E-luku – rakennuksen ominaisuuksista johdettu laskennallinen kulutus. E-luvulla tarkoitetaan rakennuksen laskennollista kokonaisenergian . ENERGIATODISTUS PITÄÄ SISÄLLÄÄN E-luku LASKELMAN ! Energiatodistus tulee päivittää, ennen rakennuksen käyttöönottoa. Energiatodistus näyttää yksinkertaisella ja selkeällä tavalla rakennuksen.

Tämän pohjalta rakennukselle lasketaan E-luku, joka ei saa ylittää rakennustyypille . Tämän pohjalta rakennukselle lasketaan E-luku, joka ei saa ylittää rakennustyypille määritettyä ylärajaa.

Pientaloilla E-luvun yläraja riippuu .