Portaiden nousu ja etenemä

Etenemän ja nousun suhteella on portaiden käveltävyyden kannalta suuri merkitys. Jos etenemä on liian suuri suhteessa nousuun, tulee portaiden . Suosituksissa sanotaan, että porrasnousun on oltava korkeintaan 1mm ja askelman etenemän vähintään 2mm.

Kaartuvissa portaissa askelman etenemä . Uloskäytävän portaiden vähimmäisleveys määräytyy RakMK osan Ekohdan. Portaan askelman nousun ja etenemän suhde tulee valita siten, että porras on . RakMk Fmukaiset vaatimukset ulkoportaiden nousuille ja etenemille.

Katettu tai lämmitetty ulkoporras nousu ≤ 1mm, etenemä ≥ 3mm. Portaiden nousu ja etenemä edustavat ilmiöitä siinä, missä muutkin ilmiöt niitä edustavat. Samalla tavalla, kuin portaiden nousu ja etenemä määrittyvät . Porras on suunniteltava ja rakennettava turvalliseksi, riittävän väljäksi ja tarkoitukseensa soveltuvaksi.

Määräys Portaan askelman nousun ja etenemän . Tavallinen porras” on porras, jossa nousu on 1mm, etenemä 2mm ja portaan leveys (800) 9-10mm, ”loivassa portaassa” nousu on 1mm . Portaiden käyttöä suositellaan kulkureitin jyrkkyyden ylittäessä astetta.