Portaiden mitoitus

Portaiden mitoitusta varten on olemassa muutamia perusperiaatteita. Suosituksissa sanotaan, että porrasnousun on oltava korkeintaan 1mm ja askelman . Oikein mitoitetut portaat tekevät kulkemisesta mahdollisimman kevyttä, eikä niissä satu helposti kompastumisia tai luiskahtamisia.

Portaan mitoitukseen vaikuttaa voimassaolevat rakennus-määräykset, käyttömukavuuteen liittyvät tekijät sekä portaan ympäristö. Uloskäytävän portaiden vähimmäisleveys määräytyy RakMK osan Ekohdan. Normaaliin askelrytmiin sopiva mitoitus sisäportaissa saadaan kaavasta 2n + e . Askelmien lukumäärä saadaan lasketuksi kun tiedät kuinka suuri korkeusero on portaiden ylä- ja alapään välillä ja kun olet päättänyt portaiden .

Taulukkolaskentasivun esimerkki ei näin suoraan sovellu rakennusten portaiden mitoittamiseen. Laiterakenteen yhteyteen tulevan portaan mitoitukseen kylläkin . Kun olet valinnut porrasmallin, voit määrittää portaan tarvitseman tilan, eli portaan sivujen pituudet, sekä .

Ulkokäytössä portaat pysyvät hyvin koossa, kun rakenteessa käytetään mm. Mitoitus riippuu portaiden leveydestä ja käyttötarkoituksesta. Portaan aukon mitoitus – Anne Juopperi, Lappiporras Oy. Portaiden ja kaiteiden mitoitus ja säädöstulkinnat – Kari Laitinen, Hovinikkarit Oy. Portaat mitoitetaan askelrytmin mukaisiksi siten, että etenemä on oikeassa suhteessa nousuun, jotta liikkuminen portaissa olisi helppoa ja luontevaa.

Portaiden suunnitteluun pätee seuraava kaava, jolla voi laskea nousuja ja etenemiä: x nousu + etenemä . Portaiden oikealla mitoituksella portaan käyttö on turvallista ja vaivatonta. Putoamis-, kaatumis- ja liukastumisriski on pieni. Ruotsissa portaat ovat 11mm leveitä, Suomessa 12mm; onko ruotsalainen talo vaarallinen? Yhä useammin vaaditaan portaissa 3mm etenemää, vie . Kuvissa esiintyvät mitat portaan mittoja, porrasaukon mitoituksessa huomioitava tila kaiteille sekä portaan Asennusvara mm. Portaiden käyttöä suositellaan kulkureitin jyrkkyyden ylittäessä astetta.

Ulkoportaiden leveys suhteutetaan pihakäytävien leveyden kanssa. Kirjoittaja Aihe: Portaiden suunnittelu (Luettu 155kertaa). Tärkeintä portaan teossa on tietenkin oikea mitoitus.

Portaat pitäis rakentaa piharinteeseen,mutta mitoituksen laskeminen pätkii! Korkeuseroa on 1100mm ja etenemä 1500mm.