Päätehakkuu

Päätehakkuu eli uudistushakkuu on jaksollisen metsänkasvatuksen viimeinen vaihe. Päätehakkuu on uudistushakkuista viimeinen eli se, jossa vanha puusto . Uudistushakkuu on ajankohtainen, kun metsän uudistamisesta on metsänomistajalle enemmän hyötyä kuin kasvattamisesta.

Myimme kesän 20lopulla päätehakkuuta ja kuusikon ensiharvennusta pystykauppana. Pystykaupassa ostaja korjaa metsästä puita sovitulta . Metsän päätehakkuissa yhden hehtaarin tuotto voi olla Keski-Suomessa tuplaten suurempi kuin Kainuussa. Pikavoittoja metsästä ei saa, sillä .

Metsikön viimeinen hakkuu uudistuskypsyyden saavuttamisen jälkeen. Kysymys kuuluu: harventaisitko sinä vielä vai olisiko seuraava hakkuu päätehakkuu 10-15v päästä. Itse kallistun jälkimmäiseen yhdellä . Laikkumätästys, kuusen istutus, ei taimikonhoitoja.

Tällöin metsässä suoritetaan uudistus- eli päätehakkuu. Metsän uudistuskypsyyden määrittämisessä käytetään pääsääntöisesti kahta mittaria eli puuston ikää . Itse tässä kaatelin siemenmäntyjä sahapuiksi,olivat keskimäärin vuotiaita,päätehakkuu tehty n. Etusivu Puukauppa Puu- ja metsäsanasto Päätehakkuu. Päätehakkuulla tarkoitetaan viimeistä hakkuuta, joka metsikölle tehdään sen .