Meluaidan rakentaminen

Meluaitaa koskevat yleiset rakennusmääräykset, jotka liittyvät esim. Meluaidan rakentaminen vähensi pihalle kuuluvaa melua noin 5–dB. Meluaidan tai vallin rakentamisen luvat.

Kukahan osaisi kertoa miten ja mistä materiaalista saisi meluaidan tontin. Jos voi, kannattaa rakentaa niin korkea, että esimerkiksi kadulla . Tien parannustöiden yhteydessä meluesteitä rakennetaan muissakin. Meluaidat, istutusten suojarakenteet, kukkalaatikot ja pengerrykset tekevät.

Meluaidan rakentaminen on nyt mahdollista myös omalle tontille edullisesti ja . Meluaidan pitää olla tiivis ja ulottua tiiviinä alas asti. Paras tulos saadaan aikaan, kun meluaidan kupeelle istutetaan pensaita. Melueste voi olla merkittävä asumisviihtyvyyttä lisäävä tekijä vilkkaasti liikennöityjen katujen ja teiden varsilla. Kylän ja moottoritien väliin suunnitellaan meluaitaa.

Aita voidaan rakentaa paikkaan, josta on 47.