Maasuodattamo

Maasuodattamo soveltuu kohteisiin, joissa maahanimeyttäminen ei esimerkiksi maaperän savisuuden vuoksi ole mahdollista. Maaperäkäsittelyssä (imeytyskenttä ja maasuodattamo) jätevesi puhdistuu suotautuessaan varten rakennetun suodatuskerrosten läpi. Maasuodattamon käyttö- ja huolto-ohje.

Maasuodattamossa puhdistus perustuu biologiseen toimintaan suodatushiekan pinnalla. Maasuodattamo rakennetaan perinteiseen tapaan maanpinnan alapuolelle ja jätevesi kulkee suodatinkerroksen läpi ylhäältä alaspäin. Maasuodattamo soveltuu kohteisiin, joissa veden imeyttäminen ei esimerkiksi maaperän savisuuden vuoksi ole mahdollista. Maapuhdistamoita on periaatteeltaan kahdenlaisia: maasuodattamoja ja maahanimeyttämöjä. Maasuodattamo sopii varmemmin useimmille kiinteistöille, koska . Maasuodattamo soveltuu kohteisiin, joissa imeyttäminen ei esimerkiksi maaperän savisuuden vuoksi ole mahdollista.

Maasuodattamo tehdään ojamaiseen tai . Elokuussa 20Ristijärvellä uusittiin jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kiinteistöllä ollut jätevesien käsittelyjärjestelmä koostui 2 .

Maasuodattamo on hiekkapuhdistamo, jossa jätevesi puhdistetaan ennen purkupaik-. Maasuodattamosta on oltava riittävät suojaetäisyydet kaikkiin lähialu-. Fosforinpoistolla tehostettu maasuodattamo. Maasuodattamo eroaa maahanimeyttämöstä merkittävästi.

Maasuodattamossa suodatettu jätevesi kerätään kokoomaputkiin ja johdetaan sitä kautta . AVALON BIO Maasuodattamo kaseteilla on nerokas jätevesijärjestelmä joka korvaa perinteisen maasuodattamon jakosepelikerroksen ja on kompaktin . MIKÄLI MAASUODATTAMO TAI MAAHANIMEYTYS KUULOSTAA SINUN VAIHTOEHDOL-. Uponorin maasuodattamo fosforinpoistokaivolla varustettuna on toteutettu vuonna 20Tohmajärvellä. Pesuvedet käsitellään joko pohjavesialueen ulkopuolella tai ne johde- taan pohjavesialueella sijaitsevaan tiiviiseen maasuodattamoon tai pienpuhdistamoon. Käyttökelpoisin ratkaisu on kuitenkin maasuodattamo. Lisäksi on kehitetty monia erityisratkaisuja paikkoihin, joille tavallisimmat maapuhdistamot eivät sovellu.

Maahanimeyttämö tai maasuodattamo voidaan rakentaa jo ko yhtenäiseksi kentäksi, jolloin putkien etäisyys toisistaan on m tai ne voidaan rakentaa erillisinä . Asennus Video – IN-DRÄN Biosuodatin 5ce – Duration: 7:37.