Maanvaraisen laatan mitoitus

Toispuoleinen kuivuminen käyristää nurkat ylöspäin. Tavoitteena oli tehdä maanvaraisen teräsbeto- nilaatan mitoitukseen selkeä ohje, jonka avulla laatan mitoittaminen käsin helpottuu ja no-. LASKENTAESIMERKKI: MAANVARAISEN LATTIAN MITOITUS ROBOT-. Maanvarainen lattia tarkoittaa laattaa, joka valetaan suoraan maata vasten tai. Maanvarainen laatta, kevyt kuormitus.

PINTAKÄSITTELY HUONESELITYKSEN MUKAAN mm TERÄSBETONILAATTA, esim. Maanvaraisen betonilattian alusrakenne -luvun ovat kirjoittaneet.

Tarvittava kuitumäärä mitoitetaan alustan kantavuuden, kuormitusten, valittavan laatan . Suunnittelussa huomioitavaa – Pistekuormien sijainti O Laatan. O = Laatta voidaan mitoittaa vain keskellä olevalle pistekuormalle O . Betonilattian mitoitus perustuu alustan kan- tavuuteen. Betonilattiaohjeessa maanvaraisen laatan. Kun maanvaraisessa anturassa tarvitaan raudoitusta, tulee varmistaa, että anturalla on riittävä:.

Laatan lävistyskestävyyden mitoitusarvo, kun pitkin. Maanvaraisten teräsbetonilaattojen mitoitusohjelma. DOFPOHJA maanvarainen betonilaatta -ohjelman tärkeimmät .

Maanvaraisen betonilaatan paksuus on yleensä … 1mm ja se. Maanvaraisten betonilattioiden toteutus on edel-. Maanvarainen laatta mitoitetaan tavanomaiseen. Yleinen virhe on, että maanvaraisen laatan alle laitetaan salaojasoraa.

Salaojasorassa veden kapillaarinen nousukorkeus voi kuitenkin olla lajikkeen mukaan . Pintalattioissa, joissa on huono tartunta alustaan, käyristyminen aiheuttaa pinta- lattian irtoamisen alustastaan reuna-alueilla ja nurkissa. Maanvarainen laatta ja sen asennus ja mitoitus on syytä suunnitella huolella. Betonilaatan eristystä mitoitettaessa on hyvä ottaa yhteyttä ISODRÄN.

TI-teräspilarin mitoitus korjattu versio 1. TTeräs I-pilarin mitoitus, korjaus 13. Työn nimi: Maanvaraisen laatan halkeilu Eurokoodin mukaan. Maanvarainen teräsbetonilaatta on lattiana vaativa mitoituskohde maan kan-. LIITE 1: Maanvaraisen alapohjarakenteen lämpötila-, kyllästyskosteus- ja.

Maanvaraisen laatan kaistoittain betonointi,.