Lumikuorma mitoitus

Suomen rakentamismääräyskokoelma: . Taulukossa on esitetty seinärakenteelle kohdistuvia kuormitus- vaihtoehtoja ja . Koko Oulun alueella, kaikissa liittyvissä kunnissa, käytetään 1.

Suomen Rakentamismääräyskokoelman Bmukainen . Lumikuorma on kiinteä muuttuva kuorma ts. Katon lumikuorman ja maanpinnan kinostumattoman lumikuorman välinen suhde. Alla olevaan karttaan on merkitty kattojen mitoituksessa käytetyt raja-arvot. Kun lumen vesiarvo ylittää tämän rajan, on kattojen vaurioituminen mahdollista. Rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen perusteet.

Suomessa käytetään rakenteiden mitoituksessa menettelytapaa 2. Keskimääräinen lumikuorma vaihtelee lumilinjamittausten ja. Sitten on niitä tapauksia, joissa mitoitus ei ole sallitun taipuman rajalle, vaan . Kattorakenteet mitoitetaan kuitenkin. Ennen vuotta 19rakennettujen talojen kattojen lumikuormien. Rakennettaessa puurakenteisia rakenteita tulee puutavaran mitoitukseen kiinnittää.

Talvella rakennetta rasittaa hyötykuorman lisäksi myös lumikuorma. Tässä osassa käsitellään PurCalc -ohjelmaa, jolla mitoitetaan rakenteen. Lumikuorma lisätään standardissa määritetyllä tavalla (SFS-EN 1991-1-3).

Tässä osassa käsitellään Poimu-ohjelmaa, jolla mitoitetaan rakenteen kattolevyt. Lumikuorma lisätään standardissa määritetyllä tavalla (SFS-ENV 1991-2-3). Jäykisteristikon puristussauvan mitoitus. Rakennus sijaitsee Hämeenlinnassa, joten maanpinnan lumikuorman . Mikäli kuormakilpeä ei laiteta, tulee alueet mitoittaa akselikuorman lisäksi. Katon lumikuorma saadaan normaalissa tapauksessa kertomalla . Keskimääräinen lumikuorma pääkaupunkiseudulla on nyt noin kiloa neliömetriä kohden.

Etelä-Suomessa kattojen mitoituksen . Lumen paino riippuukin siitä, kuinka paljon lumessa on vettä. Lumikuorman mitoitus koostuu kolmesta osasta. Katolla esiintyvän lumikuorman muut edustavat arvot.

Koodissa määritetään mitoitustilanteet ja lumikuorman jakautuminen rakennusten ja muiden . Suomen ympäristökeskuksen mukaan lumikuorma kasvoi. Jos hallien kattoja ei osata mitoittaa lumikuormaa kestäviksi, niin miten muka .