Julkisivun kuntotutkimus

Betonirakenteiden kuntotutkimus kannattaa tehdä ulkovaipan osalta n. Julkisivun kuntotutkimus ja parvekkeiden kuntotutkimus kannattaa toteuttaa riittävän ajoissa. Kuntotutkimus on useasta toisistaan riippumattomasta osa-alueesta.

Julkisivujen , parvekkeiden ja vesikattojen rakenteiden toiminnan. Betonirakenteiden kuntotutkimus BYja Rapattujen julkisivujen kuntotutkimus . Julkisivurakenteita, joille kuntotutkimuksia tehdään, ovat muun muassa betoni-, rappaus- sekä muuratut julkisivut. Jokaiselle kohteelle tulee suunnitella oma . Kuntotutkimuksen tulosten perusteella talonyhtiö tekee päätöksiä julkisivun korjausajankohdasta ja korjaustavoista. Tämä kuntotutkimuksen tilaajan ohje on saatavilla.

Julkisivujen ja parvekkeiden kuntotutkimus on kokonaisuus, jossa betonirakenteita tutkitaan osana koko . Rapatun julkisivun tutkiminen on monesti edullisempaa kuin betonirakenteisissa. Kalliiden mittaus-, näytteenotto- tai laboratoriotutkimusten osuus on näissä . Jonsto tekee julkisivujen kuntotutkimuksia. Julkisivun kuntotutkimus on tarkka ja yksityiskohtainen tutkimu julkisivun kunnosta ja se sisältää mm.

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset. Betonijulkisivun kuntotutkimus 2013.