Imeytyskentän teko

Imeytyskentässä jätevedet puhdistuvat kulkeutuessaan maakerrosten läpi ja ne päätyvät lopulta pohjaveteen. Onnistunut imeyttäminen edellyttää sopivaa . Mitä eroa on imeytyskentällä ja suodatuskentällä?

Suodatuskenttä rakennetaan erikseen oikean raekoon puhtaista maa-aineksista. Joillekin alueille sopii myös imeytyskenttä, mutta se ei koskaan sovellu savensekaiselle maaperälle. Jätevesien käsittelypaikan sijoitusta tontilla ohjaavat . Kysymys: Harmaan veden imeytyskentän teko mökille.

Kuinka mökin keittiön viemärin imeytyskenttä pitää tehdä . Onko kellä kokemusta imeytyskentän rakentamisesta? Meillä vain yksi säiliö kaikelle jätevedelle, haluttaisi saada harmaa vesi omaan . Käytä jätevesijärjestelmän sijoittalemiseen tontilla jätevesisuunnittelijoiden asiantuntemusta. Saostussäiliön ja suodatus- tai imeytyskentän paikkaa valittaessa . Saostussäiliön ja imeytyskentän paikkaa valittaessa tulee huomioida mm.

Imeytyskenttä voidaan tehdä myös lähelle alkuperäistä maanpintaa. Tämä ratkaisuvaihtoehto voi olla mahdollinen, jos pohjavedenpinta on .