Ikkunan u arvo

U-arvo eli lämmönläpäisykerroin kertoo, kuinka paljon ikkuna läpäisee lämpöä. Mitä pienempi U-arvo on, sitä parempi lämmöneristys ikkunassa on. Skaala Alfa N energiatehokas avattava puualumiini-ikkuna.

Samankaltaisiaenergiatehokkuusvaatimukset kasvavat. Uudisrakentamisessa U-arvovaatimus 0. Ikkunoiden lämmöneristyskykyä on yleensä kuvattu . Kolmilasinen sisään-sisään aukeava alumiiniverhottu puuikkuna MSE Alu (karmisyvyys 1mm).

Mitä pienempi U-arvo on, sitä paremmin rakennusosa eristää lämpöä. Ikkunoissa on tärkeää kiinnittää huomiota koko ikkunan U-arvoon. Vanha peruslasitus, käytössä 70- luvun alkupuoliskolle saakka. Ikkunan ensisijainen tarkoitus on päästää valoa lävitseen. Arvot ovat koko ikkunan U-arvoja, lasiosan U-arvot ovat tätä parempia (U-arvo on pienempi):.

Ikkunoiden vaihtaminen: Lämmitysenergiansäästöt eivät kata hankintakustannuksia. Ikkunan lasiosan U-arvojen pienentyminen ei kuitenkaan merkitse ainoastaan pienempiä lämmityskustannuksia. Alhainen U-arvo vaikuttaa sisätilan .