Hyvän metsänhoidon suositukset

Suositukset kokoaa metsänomistajien sekä metsä-, energia-, ja ympäristöalan yhteisen näkemyksen hyvästä metsänhoidosta. Metsänhoidon suositukset on työväline sinulle, joka haluat määritellä omat tavoitteesi metsiesi hoidolle ja käytölle. Suositukset on toimihenkilöiden, yrittäjien ja työntekijöiden tuki sekä työväline.

Tapio ei myöskään millään tavoin takaa Metsänhoidon suositusten. Metsänhoidon suositukset on toimijoiden yhdessä laatima. Hyvä luonnonhoito ja hyvä metsätaloudellinen tulos eivät ole toisensa . Hyvän metsänhoidon suositukset – Metsänhoito esittelee kattavasti metsänkasvatuksen menetelmät, joita Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio suosittelee .

Metsänhoidon suositukset tarjoavat turvalliset ja taloudellisesti. Hyvän metsänhoidon tavoitteena on taloudellisesti kannattavan puuntuotannon rinnalla metsäluonnon biologisen monimuotoisuuden . Hyvän metsänhoidon suositukset materiaali on Kehittämiskeskus Tapion tuottamaa aineistoa. HENVI:n ja Tapion ilmastonmuutos ja metsänhoito seminaari 17. Sekä metsälakia että hyvän metsänhoidon suosituksia uudistetaan vuoden 20kuluessa. Jälkimmäisen uudistustyön yhteydessä valmistuvat riistan . Hyvän metsänhoidon suositukset on tehty kestävän metsätalouden peruslinjauksiksi.

Pitkäjänteisessä ja vastuuntuntoisessa metsätaloudessa metsiä. Hyvin hoidettujen metsien ystäville.

Seuraa ajankohtaisia aiheita ja osallistu. Metsänhoidon suositukset ovat riippumattomia, tutkimukseen ja käytännön. Hyvin kasvavat ja terveet metsät ovat biotaloutemme perusta. Kiitämme mahdollisuudesta saada kommentoida luonnosta hyvän metsänhoidon suosituksista.

Hyvän metsänhoidon suositukset : metsänhoito. Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, julkaisija. Kirjan kuvitus havainnollistaa hyvin uusia metsänhoidon menetelmiä, jotka metsälaki nyt sallii. Toimittajana Metsäradiossa oli Raino Hurme. Hyvän metsänhoidon suositukset energiapuun korjuuseen ja kasvatukseen esittelee suositeltavat energiapuun korjuumenetelmät nuorissa metsissä ja . Tarkistetut metsänhoitosuositukset tulivat voimaan 1. Niissä korostuu metsätalouden kannattavuus.

Suosituksissa kuvataan, miten kannattavan . Nimike: Maastotaulukot Hyvän metsänhoidon suositukset, Kirjailija: Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, ISBN: 9789525118919.