Hinnoittelu

Hinnoittelumallit ovat osa yritysstrategiaa, sillä hinnoittelu vaikuttaa yrityskuvaan. Samoin hinta vaikuttaa tuotekuvaan. Hinnoittelumalli myös konkretisoi tuotetta . Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun.

Julkaistu vuonna 20osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa – projektia . Tuotteen hinnoittelu voi olla yrittäjälle yksi murheen kryyni. Mitä hinnoittelussa pitää ottaa huomioon ja millä laskutoimituksilla pääset maaliin? Hinnoittelu on ostettavaksi tarjottavan hyödykkeen sopivan hinnan määrittämistä ja asettamista.

Hyödykkeet ovat käytännössä tuotteita (tavaroita) ja palveluita. Hinnoittelu on yrityksen kannattavuuden merkittävin yksittäinen tekijä. On lyhytnäköistä ajatella, että hintojen alentaminen parantaisi kannattavuutta, vaikka . Jo muutaman vuoden toimineessa yrityksessä työn hinnoittelu on helpompaa, Mutta entä aloittavassa yrityksessä? Mihin hinnoittelun ja laskuttamisen voi . Hinta ei poikkea suuresti kilpailijoiden hinnoittelusta ja hinnan merkitys palveluiden markkinoinnissa on pieni.

Markkinoinnissa voidaan hinnan asemesta . Hinnoittelumme määräytyy kuukausittaisen korttimyyntisi perusteella.

Mitä enemmän myyt, sitä pienemmäksi hinta laskee. Yleisimmin palvelutuotteiden hinnoittelu perustuu työntekijän työhön käyttämään aikaan ja työntekijälle maksettavaan palkkaan. Palvelun hinnoittelu on monelle yrittäjälle suuri haaste. Moni pelkää, että hintojen nostaminen karkoittaa asiakkaat. Palvelun hinnoittelu houkuttaa siihen, että sitoutuisin ainakin vuoden määräaikaiseen sopimukseen.

Historiallisesti hinnoittelu on ollut suoraviivaista. X € per tuote ja ostaessasi paljon saat alennuksen. Eri kohderyhmille suunnatut tuotteet voidaan hinnoitella eri perustein. Kustannusperusteinen, markkinaperusteinen ja arvoperusteinen hinnoittelu.

Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu vaikuttaa merkittävästi yrityksen kannattavuuteen, se ohjaa kysyntää ja muodostaa laatumielikuvan. HIMA-kyselytutkimuksessa yleisimmäksi strategiaryhmäksi nousivat hintaneutraalit strategiat. Vastaajista ilmoittaa, ettei hinnoittelulle ole . Jokaisen silmälasit ovat yksilölliset. Me Specsaversilla emme kuitenkaan piilottele hintojamme. Oikean hinnan määrittäminen Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu on yrityksen kannattavuuden kannalta tärkein tekijä.

Sopivaa myyntihintaa voidaan ajatella.