Eps 200 routa

EPS 2Routa aina edullisesti ja yli 10muuta tuotetta rakentamiseen, sisustukseen ja pihalle. EPS (eli polystyreenimuovi tai expanded polystyrene tai vanhalta tuotenimeltään styrox) on pientaloissa yleisimmin käytetty routa- ja lattiaeriste. Kunnollinen routaeristys on rakentamisen perusasioita.

Routaeristystä on syytä käyttää aina,kun maalaji on routivaa. Suositeltavat EPS tuotteet: EPS 1Routa, EPS 2Routa ja EPS 3Routa. Keväällä 20VTT:llä ja syksyllä . EPS-routaeristeiden paksuus suunnitellaan rakentamismääräys-.

EPS 1pro Routa on laadukkain valinta routaeristämisessä. EPS 2pro Routa -levy sopii routaeristämiseen raskaasti kuormitetuille piha-alueille, joissa on . EPS-routaeristeet, yleisin laatu EPS 1ROUTA (paisutettua solupolystyreeniä). THERMISOL SUPER 2-eristeet (EPS 2ROUTA-laatu). Pientalon ajoteillä suositellaan EPS 2Routa -routaeristettä.

Eristeitä on saatavilla useassa vakiopaksuudessa (5 7 8 1mm). ThermiSol EPS Routa -levyn kosteudenkesto on erinomainen. Esimerkiksi tasapaksulla 2mm Platina-eristeellä saavutetaan . Tavallisesti routasuojaus toteutetaan perustusten viereen sekä alapohjan alle.

EPS-laaduksi valitaan EPS 2Routa tai EPS 3Routa. Keväällä 20VTT:llä tehdyn routasuojaustutkimuksen . Tämän kokeen päätteeksi EPS Routa 1oli imenyt kosteutta prosenttia, EPS Routa 2noin prosenttia ja EPS Routa 3routaeriste yli prosenttia . Nämä tuotteet tunnistat EPS-laatumerkistä. Routaeristeet EPS 2Routa EPS 3Routa.

Kantavan kerroksen maa-ainekset tasataan ja tiivistetään 2mm:n. Mikäli pihalla on raskaampaa liikennettä, suositellaan EPS 2Routa -levyn käyttöä. Routaeristeen tehtävä on suojella rakennusta routavaurioilta koko rakennuksen käyt-töiän ajan. Kehitetty erityisesti perustusten ulkopuoliseen routaeristykseen.

Levy on kosteudenkestävä, tiivis ja luja eriste vaativiin käyttötarkoituksiin, kuten eristyksiin . Routaeristettä EPS 1ROUTA käytetään perusmuurin ulkopuolella. Matalaenergiaeriste EPS 2LATTIA kestää myös raskasta kuormitusta.