Energiapuun mittaus

Energiapuun painon mittaus ja muunto tilavuudeksi. Energiapuun mittaus tuli puutavaran mittauslainsäädännön piiriin vuoden 20alussa. Energiapuun mittauksesta säädetään laissa puutavaran mittauksesta .

Tämä opas on tehty Sopimus energiapuun . Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Metsäntutkimuslaitos ja Työtehoseura ry. Energiapuun mittaus -opas on tarkoitettu . Käytössä olevia energiapuun mittaustapoja.

Käytetty jo vuosia ainespuun mittauksessa. Mittausta koskevista muuntoluvuista säädetään METLAN määräyksillä. Muuntoluvut ovat säädösperustaisia.

Energiapuun mittaus sisältyy lain piiriin. Onko uusin käytäntö energiapuun mittauksessa tuo painon mukaan saatu. Mittaus tulee varmaan jatkossa tapahtumaan tuossa vaiheessa. Energiapuulla tarkoitetaan puun latvusmassaa, harvennuksista saatua kokopuuta tai rankaa.

Energiapuun mittaus on metsänomistajille monimutkaista ja epäselvää. Vuodenvaihteen jälkeen energiapuun mittaukseen sovelletaan uutta .

Energiapuun mittaus ja perinteinen pinomittaus. Taimikon tiheyttä voidaan mitata varsin yksinkertaisin konstein.