Betonimurske

Betoroc-murskeet valmistetaan aina murskaamalla ne haluttuun raekokoon. Tonttien täytöt ja tasaukset sekä pelkät betonimurskeen toimitukset. Gles Rock -betonimurske soveltuu hyvin maarakentamiseen ja se on .

LIITE Betonimurskeen hyödyntäminen, tyyppipoikkileikkauksia. Murskauksen jälkeen betonimurske pystyy sitomaan jopa puolet sementin. Betonimurskeen tulee lisäksi täyttää sille asetetut laatuvaatimukset (SFS 588 uusiotuotetta (betonimurske) maarakennuskäyttöön standardin SFS 5884.

Betonimurske korvaa luonnonkiviaineksen.

Betoni- ja tiilimurskeen kierrätys toimii kohtuullisen hyvin; käyttö- määrät ovat kasvaneet . Betonimurskeen käyttö tien päällysrakennekerroksissa. Käyttöohje suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon. Demorock -murske on Purkupiha Oy:n tuottamaa maanrakennukseen tarkoitettua betonimursketta.

Betonimurske alkaa uudestaan kovettua kun sen kastelee. Sen kovuus on noin yhden megapascalin luokkaa, eli kaukana betonin kovuudesta, . Ekokemin käsittelykeskusten betonimursketuotannossa. Betonimurske, CE-merkintä, kiertotalous, .